Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-57

RK-27-2013-57.doc  RK-27-2013-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-27-2013-57
NázevPodstatná změna XVIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky CRR. V rámci realizovaného výběrového řízení č. 005 - Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství Kraj Vysočina neobdržel žádnou nabídku na 4. část zakázky v hodnotě 83 000,- Kč bez DPH na dodávku zařízení pro výrobu kávy a nabídku na 5. část zakázky obsahující dodávku elektrozařízení pro terapii v hodnotě 28 000,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu bude v projektu přidáno výběrové řízení č. 030 zajišťující tyto dvě dodávky.

Bližší informace jsou uvedeny materiálu RK-27-2013-57, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálů RK-27-2013-57, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz