Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-54

RK-27-2013-54.doc  RK-27-2013-54pr01.xls  RK-27-2013-54pr02.xls  RK-27-2013-54pr03.doc  RK-27-2013-54pr04.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-27-2013-54
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval2013-54Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělstvípro: jednání rady kraje č. 27/2013 dne 27. 8. 2013zpracoval (a): O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 (dále jen Zásady ). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0505/07/2007/ZK s účinností dnem 1. 1. 2008, upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 23. 3. 2010 usnesením č. 0118/02/2010/ZK s účinností dnem 23. 3. 2010, upraveny Dodatkem č. 4, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0575/07/2010/ZK s účinností dnem 1. 1. 2011, upraveny Dodatkem č. 5, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0605/07/2011/ZK s účinností dnem 1. 1. 2012, upraveny Dodatkem č. 6, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0616/08/2012/ZK s účinností dnem 1. 1. 2013 a upraveny Dodatkem č. 7, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 19. 2. 2013 usnesením č. 0075/01/2013/ZK s účinností dnem 19. 2. 2013.

Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-27-2013-54, př. 1 a v materiálu
RK-27-2013-54, př. 3. Seznam žádostí o neposkytnutí finančního příspěvku podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-27-2013-54, př. 2 a materiálu RK-27-2013-54, př. 4. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-27-2013-54, př. 1 ve výši 8 201 721 Kč a dle materiálu RK-27-2013-54, př. 3 ve výši 2 647 730 Kč (celkem 10 849 451 Kč), tím bude schválený rozpočet téměř vyčerpán.
Materiál RK-27-2013-54, př. 3 a materiál RK-27-2013-54, př. 4 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 k rozhodnutí Radě Kraje Vysočina podle materiálu RK-27-2013-54, př. 3 a materiálu RK-27-2013-54, př. 4. Rada Kraje Vysočina doporučuje materiál RK-27-2013-54, př. 1 a materiál RK-27-2013-54, př. 2 k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
Žádosti jsou zaevidovány v systému e-Dotace, přílohy jsou rozšířeny o důvod krácení, dotační titul, adresu žadatele a evidenční číslo žádosti.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádostí Oznámením o poskytnutí či neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID ZZ00009.2161 - ZZ00009.2485.
Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav v kapitole Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství určené na příspěvky na hospodaření v lesích je 12 474 209Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 3;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2013- 9- 17
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz