Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-50

RK-27-2013-50.doc  RK-27-2013-50pr01.pdf  RK-27-2013-50pr02.xls  RK-27-2013-50pr03.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-27-2013-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na oslavy 400. výročí od vydání Bible kralické
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuObec Kralice nad Oslavou je společně s ostatními spoluorganizátory pořadatelem významné akce s názvem Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické. Jedná se o hlavní oslavy celoročního národního připomenutí výročí vydání Bible kralické v roce 1613. Obsahem oslav bude cca 30 odborných přednášek vztahujících se k výročí, výstava Morava tolerantní , výtvarné soutěže, kulturní program, divadelní představení, veřejná filmová produkce, tiskařská dílna a celá řada dalších aktivit. Nad akcí převzal záštitu nejen hejtman Kraje Vysočina ale i prezident České republiky a předsedové obou komor parlamentu ČR. Třídenní akce se uskuteční ve dnech 13. - 15. záři 2013 v Kralicích nad Oslavou. Starosta obce Kralice nad Oslavou pan Emil Dračka se společně se sdružením České studny obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o podporu výše uvedené akce. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-27-2013-50, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-27-2013-50, př. 2) a navrhuje radě kraje poskytnout občanskému sdružení České studny, Vojnův Městec 196, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22741020 dotaci ve výši 200 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, M. Kružíkovou, členkou Rady Kraje Vysočina a V. Novotným, náměstkem hejtmana viz materiál RK-27-2013-50, př. 2.
Ekonomický odbor Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 21. 8. 2013 činí 29 269 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O000530.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč občanskému sdružení České studny, Vojnův Městec 196, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22741020 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické dle materiálu RK-27-2013-50, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz