Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-48

RK-27-2013-48.doc  RK-27-2013-48pr01.pdf  RK-27-2013-48pr02.pdf  RK-27-2013-48pr03.pdf  RK-27-2013-48pr04.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-27-2013-48
NázevFond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 5. 2013 usnesením č. 0237/03/2013/ZK vyhlásilo grantový program Prevence kriminality 2013 na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013. Celkový objem finančních prostředků vyčleněný na podporu grantového programu je 1 300 000 Kč. V rámci grantového programu bylo podáno celkem 25 žádostí od 20 různých žadatelů s celkovou výši požadované dotace 2 438 323 Kč. Řídící výbor na svém zasedání dne 14. 8. 2013 doporučil poskytnout dotace 12 subjektům v celkové výši 1 300 000 Kč, ostatních 13 subjektů zůstane nepodpořeno (4 projekty z důvodu nesouladu s vyhlášeným grantovým programem).
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana, jako garant grantového programu, předkládá radě kraje návrh řídícího výboru na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 celkem 2 subjektům v celkové výši 133 580 Kč dle materiálu RK-27-2013-48, př. 1 a neposkytnout dotace subjektům dle materiálu RK-27-2013-48, př. 2.
Dále odbor sekretariátu hejtmana předkládá návrh řídícího výboru, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje poskytnout dotace 10 subjektům ve výši 1 166 420 Kč dle materiálu
RK-27-2013-48, př. 3 a neposkytnout dotace subjektům dle materiálu RK-27-2013-48, př. 4.
StanoviskaV systému eDotace je tento grantový program evidován pod ID FV00645.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty a ve výši dle materiálu RK-27-2013-48, př. 1;
* neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty dle materiálu RK-27-2013-48, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty a ve výši dle materiálu RK-27-2013-48, př. 3;
* neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty dle materiálu RK-27-2013-48, př. 4.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz