Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-30

RK-27-2013-30.doc  RK-27-2013-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-27-2013-30
NázevVěcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela od společnosti MSM, spol. s r.o., nabídku věcného daru - tiskárny HP laserJet PRo 400 v hodnotě 10 648 Kč určeného pro operační sály.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím daru. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu RK-27-2013-30, př. 1.
Návrh řešení Dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-27-2013-30, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-27-2013-30, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz