Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-28

RK-27-2013-28.doc  RK-27-2013-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-27-2013-28
NázevMemorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy - role Kraje Vysočina
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina ve spolupráci s dalšími kraji, zejména pak krajem Plzeňským, který podobně jako Vysočina již několik let buduje svojí regionální datovou síť (CamelNet) začal v roce 2011 jednat s centrálními orgány o problematice koordinace výstavby a provozu datových sítí veřejné správy.
Důvodem je poměrně komplikovaná situace, kdy jak regionální tak např. městské sítě a také sítě státu si navzájem poskytují své služby a to bez jakékoliv jednotné koordinace. Např. síť ROWANet poskytuje služby složkám MVČR (připojení služeben PČR a HZS), propojuje pracoviště MPSV (ÚP, metodická pracoviště MPSV, SSP) a předává služby dalších státních subjektů (např. kamerový systém ŘSD).
Dalším důvodem pro vznik diskuze o potřebě koordinace sítí je investiční proces, kdy v praxi nastávají duplicitní investice do propojení lokalit, které potřebuje datově pokrýt stát i samospráva.
Výstupem diskuze v roce 2011 na MVČR byl společný návrh memoranda, které by mělo iniciovat dlouhodobý proces koordinace.
Bohužel díky neustálým personálním a politickým změnám ve vedení MVČR nebyla diskuze o memorandu dovedena do zdárného konce.

V průběhu roku 2013 MVČR začalo intenzivně řešit mimo jiné realizaci svého projektu financovaného z Integrovaného operačního programu s názvem síť ITS NGN. Jde o rozvoj datové sítě MVČR, který by mimo jiné měl zajistit kvalitní propojení všech operačních středisek složek IZS.
Především na základě upozornění ze strany krajů a měst MVČR brzo zjistilo, že mnohé nově poptávané trasy optických kabelů jsou duplicitní k již pořízením trasám regionálních a metropolitních sítí.
Ze strany MVČR byl proto opětovně nastartován proces diskuze o memorandu, na základě kterého by bylo možné mimo jiné pro potřeby MV a projektu ITS NGN využít kapacity existujících sítí samosprávy.

Aktuální text navrhovaného memoranda, které by mělo být v průběhu září 2013 ratifikováno ze strany MVČR, AKČR a SMO je součástí materiálu v př. 1.
Dle návrhu z roku 2011 by součástí aktivit vzniklých na základě memoranda měl být i vznik tzv. registru sítí. Protože podobný systém neexistuje, navrhují kraje jeho založení a správu v režii Kraje Vysočina, jako subjektu s letitými zkušenostmi v oblasti monitoringu datových sítí.
Návrh řešení Odbor informatiky s navrhovanou rolí Kraje Vysočina souhlasí a považuje ji za svým způsobem výzvu, která by mohla na základě priorit řízených mimo jiné ze strany Vysočiny založit systém s budoucím velkým potenciálem nejen pro veřejnou správu.

V současné době podobnou problematiku evidence sítí neúspěšně řeší MPO i ČTÚ (Registr pasivní infrastruktury). I tyto instituce aktivitu memoranda vítají a jsou ochotny se na vzniku registru sítí metodicky podílet.

Odbor informatiky je v této chvíli základní návrh registru schopen připravit v rámci své činnosti bez navýšení zdrojů (finančních i lidských).

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit roli Kraje Vysočina jako správce Registru sítí dle memoranda př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
roli Kraje Vysočina jako správce Registru sítí dle memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy;
ukládá
odboru informatiky připravit návrh registru.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz