Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-20

RK-27-2013-20.doc  RK-27-2013-20pr01.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-27-2013-20
NázevInformace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
Zpracoval V. Kotrbová, M. Nachtnebel, M. Hadrava
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení čl. 8 odst. 8 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 4/13 (dále jen Pravidla rady kraje ) o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2013.

Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2013 jsou uvedeny v materiálu RK-27-2013-20, př. 1. Zadanou veřejnou zakázkou je zakázka, na jejíž plnění byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Dotčené odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina byly osloveny s žádostí o prověření údajů tak, aby informace uvedené v materiálu RK-27-2013-20, př. 1 byly úplné.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-20, př. 1.

Dle ustanovení čl. 8 odst. 8 Pravidel rady kraje OAPŘ předloží vždy za uplynulé čtvrtletí Radě Kraje Vysočina informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-20, př. 1.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz