Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-17

RK-27-2013-17.doc  RK-27-2013-17pr01.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-27-2013-17
Název5. zpráva o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení 5. zprávy o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3. Tento projekt byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit 5. zprávu o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-27-2013-17, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Grémium ředitele bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
5. zprávu o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu
RK-27-2013-17, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz