Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-05

RK-27-2013-05.doc  RK-27-2013-05pr01.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-27-2013-05
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů
Zpracoval5 Smlouva o společném postupu zadavatelů pro: jednání rady kraje č. 27/2013 dne 27. 8. 2013 zpracovali: P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se školami, jež budou finančními partnery kraje v projektu s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z OP VK (dále jen projekt ) a skutečností nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dne 8. 8. 2013 bylo Kraji Vysočina doručeno Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK projektu.
Z důvodu maximální eliminace vzniku neuznatelných výdajů či případných sporů o možné účelové rozdělení pořízení obdobných služeb či dodávek na jednotlivé partnery je nezbytné uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na obdobné služby a dodávky, které hodlají všichni partneři v rámci projektu nakupovat. Text smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání je obsahem materiálu
RK-27-2013-05, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-27-2013-05, př. 1.
StanoviskaOŠMS: OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-27-2013-05, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, ORR
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz