Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-126

RK-26-2013-126.doc  RK-26-2013-126pr01.doc  RK-26-2013-126pr02.doc  RK-26-2013-126pr03.doc
Číslo materiálu126
Číslo jednacíRK-26-2013-126
NázevPartnerské smlouvy v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
ZpracovalP. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření partnerských smluv se školami, jež budou finančními partnery kraje v projektu s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z OP VK (dále jen projekt ) a skutečností nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dne 8. 8. 2013 bylo Kraji Vysočina doručeno Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK projektu. Současně s tímto vyrozuměním byl Kraj Vysočina vyzván, aby předložil dokumenty nezbytné k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt, mimo jiné i partnerské smlouvy a čestné prohlášení uvedené v materiálu RK-26-2013-126, př. 3.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy na projekt s partnery uvedenými v materiálu
RK-26-2013-126, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-26-2013-126, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2013-126, př. 3.
StanoviskaOŠMS: Stanovisko bude předloženo na jednání RK.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít partnerské smlouvy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s partnery uvedenými v materiálu RK-26-2013-126, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-26-2013-126, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2013-126, př. 3.
Odpovědnost OSMS, ORR
Termín 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz