Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-93

RK-26-2013-93.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíRK-26-2013-93
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktická provedení některých majetkových úkonů podala příspěvková organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 4. 6. 2013 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o nákladní automobil Kia Pregio, rok výroby 2003, registrační značka 2J6-16-74, inventární číslo 12727. Jeho pořizovací cena je 297 500 Kč, zůstatková cena 195 820 Kč.
Nákladní automobil s vestavěnou chladící jednotkou byl pořízen v září 2006. Byl používán k přepravě potravin a pokrmů. Je ve velmi špatném technickém stavu. Má závadu motoru. Jeho celkové opotřebení je příčinou vysoké poruchovosti a nespolehlivosti. Opravy
a spotřeba pohonných hmot jsou neekonomické. Zřizovatel schválil nákup jiného vozidla,
po realizaci nákupu je pro školu již nepotřebný.
Automobil byl nabídnut na webových stránkách Kraje Vysočina od 6. 6. 2013 po dobu
14 dnů. Žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. O koupi vozidla projevila zájem třetí osoba. Škola navrhuje odprodat nákladní automobil jedinému zájemci za navrhovanou cenu 5 000 Kč. V případě nerealizování prodeje škola navrhuje automobil ekologicky zlikvidovat specializovanou firmou. Jednorázový odpis nebude důvodem záporného hospodářského výsledku.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nákladního automobilu Kia Pregio, registrační značka 2J6-16-74, inventární číslo 12727, rok výroby 2003 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou obchodu a služeb Jihlava dle materiálu RK-26-2013-93.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava.
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz