Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-92

RK-26-2013-92.doc  RK-26-2013-92pr01.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíRK-26-2013-92
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 (dále jen dětský domov) o souhlas s dlouhodobou výpůjčkou dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Na základě doporučení, která byla výsledkem kontroly prováděné zřizovatelem roku 2012, došlo k rozdělení společné kanceláře ředitelky a rozpočtářky. Za účelem vybavení nové kanceláře rozpočtářky byla použita část starého nábytku a nevyhovující části nábytkové stěny z důvodu opotřebovanosti přestěhovány do depozitního skladu. Z důvodu úspory finančních provozních prostředků vybavila ředitelka svoji kancelář zapůjčeným nábytkem v bezplatném užívání a vytvořila ze své kanceláře současně i zasedací místnost pro pedagogické pracovníky a provozní porady.
Dětský domov předložil návrh smlouvy o dlouhodobé výpůjčce nábytku do kanceláře ředitelky dětského domova od firmy KOSYKA, s.r.o. Smlouva je na dobu neurčitou.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce nábytku dle materiálu RK-26-2013-92, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce nábytku dle materiálu RK-26-2013-92, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
Termín 1. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz