Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-83

RK-26-2013-83.doc  RK-26-2013-83pr01.xls
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-26-2013-83
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. prosince 2011, článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-26-2013-83, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku ze dne 28. června 2013 a navrhuje jeho vyřazení:
- Videogastroskop GIF-Q165, rok výroby 2007, pořizovací cena 271 133 Kč, zůstatková cena 187 971 Kč;
- Koagulometr - CA 540, rok výroby 1998, pořizovací cena 820 584 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Videogastroskop GIF-Q163 byl nemocnici prodaný Krajem Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK dne 1. června 2009, proto není účetně zcela odepsaný. Přístroj je zastaralý, celkově opotřebený a nefunkční, dle znaleckého posudku není případná oprava rentabilní a přístroj není schopný bezpečného provozu.

Koagulometr - CA 540 byl nemocnici bezúplatně převedený dne 1. června 2009, přístroj je nefunkční a v současné době se již nepoužívá.

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje. O nepotřebný majetek neprojevila žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina zájem. Majetek bude po vyřazení ekologicky zlikvidovaný.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení a jeho nepotřebnosti, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
* Videogastroskop GIF-Q165, rok výroby 2007, pořizovací cena 271 133 Kč, zůstatková cena 187 971 Kč;
* Koagulometr - CA 540, rok výroby 1998, pořizovací cena 820 584 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 08. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz