Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-80

RK-26-2013-80.doc  RK-26-2013-80pr01.doc  RK-26-2013-80pr02.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-26-2013-80
NázevVyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2012/2013 a příprava ročníku 2013/2014 pro jednání rady kraje č. 26/2013 dne 13. 8. 2013 zpracoval: T. Halačka předkládá: S. Měrtlová Popis problému: Cílem projektu První pomoc do škol je p
Zpracoval T. Halačka
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuCílem projektu První pomoc do škol je poskytnout mladým lidem v Kraji Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci s důrazem na praktickou přípravu. Ve školním roce 2012/2013 proběhl již devátý ročník projektu. Výuka probíhala ve dvou věkových kategoriích čtrnáctiletí a sedmnáctiletí. Do projektu se přihlásilo celkem 201 škol z celého území kraje, proběhlo 413 výukových kursů a proškoleno bylo 9 231 žáků a studentů. V tomto školním roce výuku absolvovala téměř celá populace čtrnáctiletých (98 %) a přes 85 % sedmnáctiletých v Kraji Vysočina. Za devět ročníků projektu bylo celkem proškoleno téměř sedmdesát tisíc (68 966) mladých lidí.
Výuka laické zdravotnické první pomoci se v tomto projektu realizuje již od r. 2004 a stala se standardní součástí výuky na školách v Kraji Vysočina. Projekt je přijímaný žáky a studenty, učiteli i veřejností s velkým zájmem a je oceňovaný jako velmi užitečný a potřebný.
Projekt První pomoc do škol byl několikrát prezentovaný na odborných konferencích na celorepublikové úrovni a vždy vzbudil velký zájem. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje tento projekt jako vzorový pro ostatní kraje pro řešení problematiky odolnosti obyvatelstva proti mimořádným událostem a katastrofám v rámci zdravotnické části Koncepce ochrany obyvatelstva. Podrobnější vyhodnocení je uvedeno v materiálu RK-26-2013-80, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem k velké úspěšnosti tohoto projektu navrhuje odbor zdravotnictví dále v projektu pokračovat i ve školním roce 2013/2014 takto:

a) V kategorii čtrnáctiletých na základních školách a v odpovídajících třídách víceletých gymnázií bude výuka probíhat v měsících listopad 2013 až červen 2014. Zajišťovat ji budou odborně vyškolení lektoři vítězů veřejné zakázky a pedagogové a studenti Vyšších zdravotnických škol v Kraji Vysočina a pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, v rozsahu 7 vyučovacích hodin v každé třídě. Další tři vyučovací hodiny v každé třídě zabezpečí pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, s výjezdovým vozidlem, společně s profesionálním pracovníkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který přednese část výuky o integrovaném záchranném systému (IZS).

b) V kategorii sedmnáctiletých, u studentů a žáků druhých ročníků učilišť a středních škol bude výuka probíhat v měsících září 2013 až únor 2014 v délce 3 hodin v každé třídě s procvičením kardiopulmonální resuscitace, život zachraňujících úkonů a komunikace s operátorem záchranné služby. Výuku budou provádět profesionální záchranáři - pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Absolvováním obou částí projektu bude mladým lidem našeho kraje poskytnuta kvalitní ucelená příprava na poskytování laické zdravotnické první pomoci v celkovém rozsahu 13 vyučovacích hodin.
Celkový přehled výuky projektu, poskytovatelé a kalkulované finanční náklady na školní rok 2013/2014 jsou uvedeny v materiálu RK-26-2013-80, př. 2.

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí způsob provedení desátého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2013/2014 s tím, že dále bude při zadání veřejné zakázky postupováno podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013 č. 04/13.
StanoviskaStanovisko odboru školství, mládeže a sportu:
OŠMS nemá připomínky. Souhlasíme s postupem a navrženou realizací projektu První pomoc do škol
Stanovisko oddělení právního a krajského živnostenského úřadu:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* vyhodnocení projektu První pomoc do škol za školní rok 2012/2013 dle materiálu
RK-26-2013-80, př. 1;
* způsob provedení desátého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2013/2014 dle materiálu RK-26-2013-80 a materiálu RK-26-2013-80, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 7. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz