Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-76

RK-26-2013-76.doc  RK-26-2013-76pr01.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-26-2013-76
NázevPodstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval J. Bína, L. Weber, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II . Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.
V souvislosti s vypracováním realizační projektové dokumentace vyvstala nutnost provést změnu projektu v záložce Parametry akce a současně drobnou korekci výše nezpůsobilých výdajů projektu. Změna je závislá na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace, kdy je objekt nastaven na konkrétní konstrukční systém a dojde k drobným dílčím úpravám půdorysných ploch a kubatur jednotlivých místností. Tato změna nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu, ale projeví se drobnou korekcí výše nezpůsobilých výdajů projektu.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-26-2013-76, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2013-76, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-76, př. 1;
ukládá
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-76, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2013-76, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 15. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz