Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-68

RK-26-2013-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-26-2013-68
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval L. Hondlová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí plánuje v tomto roce nákup evakuačních podložek pro evakuaci imobilních klientů v našich příspěvkových organizacích v sociální oblasti. Tento systém umožní rychlý přesun částečně nebo plně imobilního klienta v případě potřeby, např. při požáru, zakouření místnosti či budovy, povodni atd. Použití systému je možné i tam, kde jsou stísněné prostory a kde je potřeba evakuace po schodišti bez použití evakuačního výtahu. Použitý materiál je nehořlavý, je schopen odolat i velkému zatížení, přejede rozbité sklo, teplem poškozené podlahové krytiny, lino apod. Na kapitole Sociální věci je v roce 2013 počítáno s nákupem movitého vybavení v našich příspěvkových organizacích. Protože schválené prostředky byly určeny na nákup investičního majetku a v rámci nákupu evakuačních podložek se bude jednat o nákup neinvestiční, je třeba schválit rozpočtové opatření.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení běžných výdajů, položky 5139 - Nákup materiálu o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitálových výdajů, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 1000 000 Kč s určením na nákup evakuačních podložek pro evakuaci imobilních klientů.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitálových výdajů o částku 1 000 000 Kč s určením na nákup evakuačních podložek pro evakuaci imobilních klientů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz