Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-114

RK-26-2013-114.doc  RK-26-2013-114pr01.doc  RK-26-2013-114pr02.pdf  RK-26-2013-114pr03.pdf  RK-26-2013-114pr04.doc  RK-26-2013-114pr05.xls  RK-26-2013-114pr06.xls
Číslo materiálu114
Číslo jednacíRK-26-2013-114
Název2. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
Zpracoval V. Hanzalová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o průběhu realizace a prohlášení skutečností uvedených v monitorovacích zprávách a v soupiskách účetních dokladů k projektům Technické pomoci. Projekty Technické pomoci s názvy Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II , reg. č. CZ.1.07/5.1.00/39.0026, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II , reg. č. CZ.1.07/5.2.00/39.0028 a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji vysočina II , reg. č. CZ.1.07/5.3.00/39.0027 jsou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK ).

Usnesením č. 1444/28/2012/RK ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2012-75, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 a prohlašuje skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012 dle materiálu
RK-28-2012-75, př. 1, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 2, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 dle materiálu
RK-28-2012-75, př. 3 ) schválila Rada Kraje Vysočina Rozhodnutí o poskytnutí dotací na projekty Technické pomoci OP VK, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s Rozhodnutími je příjemce povinen jedenkrát za 6 měsíců předkládat poskytovateli dotace, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy monitorovací zprávy a vyúčtování žádostí o platbu. Monitorovací zprávy o realizaci jednotlivých projektů za období 30. 1. 2013 až 29. 7. 2013 jsou uvedeny v materiálech RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2 a RK-26-2013-114, př. 3. Přílohami monitorovacích zpráv jsou soupisky účetních dokladů (výdajů projektu), které jsou uvedeny v materiálech RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5 a RK-26-2013-114, př. 6.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2, RK-26-2013-114, př. 3,
RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5 a RK-26-2013-114, př. 6 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2, RK-26-2013-114, př. 3,
RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5 a RK-26-2013-114, př. 6.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Grémium ředitele bere monitorovací zprávy na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2, RK-26-2013-114, př. 3, RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5 a RK-26-2013-114, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2, RK-26-2013-114, př. 3, RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5 a RK-26-2013-114, př. 6.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 2013- 8- 28
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz