Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-104

RK-26-2013-104.doc  RK-26-2013-104pr01.pdf  RK-26-2013-104pr02.pdf  RK-26-2013-104pr03.pdf  RK-26-2013-104pr04.pdf  RK-26-2013-104pr05.pdf  RK-26-2013-104pr06.xls  RK-26-2013-104pr06upr1.xls
Číslo materiálu104
Číslo jednacíRK-26-2013-104
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0249/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu - je uvažována částka 800 000 Kč na Podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/2013 OŠMS obdržel 5 žádostí o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 79 564 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí dotace na účast na sportovních mistrovstvích. Žádosti PUM 25/13 (viz materiál RK-26-2013-104, př. 3), PUM 26/13 (viz materiál RK-26-2013-104, př. 4), žádost PUM 27/13 (viz materiál RK-26-2013-104, př. 5), splňují podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. OŠMS navrhuje tyto žádosti podpořit v požadované výši 62 000 Kč. Žádosti PUM 23/13 (viz materiál RK-26-2013-104, př. 1) a PUM 24/13 (viz materiál RK-26-2013-104, př. 2) nesplňují podmínky Pravidel v těchto bodech: nominace nejsou potvrzeny sportovním svazem, nýbrž občanským sdružením Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která sice zaštiťuje tuto disciplínu, ale nejedná se o sportovní svaz; dále nebyly předloženy svazem potvrzené propozice mistrovství, které jsou obdobně jako nominace povinnou přílohou žádosti. OŠMS navrhuje tyto žádosti nepodpořit.
Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotacích obsahuje materiál RK-26-2013-104, př. 6; dotace jsou evidovány v systému eDotace.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00557.0023, PR00557.0024, PR00557.0025, PR00557.0026, PR00557.0027.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 62 000 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-26-2013-104, př. 6;
* neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 17 564 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 2 materiálu RK-26-2013-104, př. 6.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz