Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-103

RK-25-2013-103.doc
Číslo materiálu103
Číslo jednacíRK-25-2013-103
NázevŽádost o pořízení změny územního plánu města Pelhřimov
Zpracoval P. Kolář, E. Pausarová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina při procesu transformace ústavů sociální péče připravuje v rámci programu Transformace USPMP Těchobuz II pro příspěvkovou organizaci Domov Jeřabina v areálu odkoupeném od společnosti EON v Pelhřimově budovy: administrativu a management, denní stacionáře a sociálně terapeutické dílny. V současné době se zpracovává realizační projektová dokumentace v rámci programu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Vzhledem ke skutečnosti, že město Pelhřimov připravuje změnu územního plánu a daný areál svojí polohou a velikostí umožňuje i další využití, kterému však brání současné funkční využití území jako plochy výroby a skladování - výroba drobná, je vhodné požádat o změnu daného území.
Jedná se o areál o celkové výměře 3286 m2 s dvěma budovami.
Město Pelhřimov v současné době shromažďuje podklady pro zpracování změny č. 1 územního plánu města Pelhřimova.
Návrh řešení Na základě výše uvedených skutečností OM navrhuje podat žádost o pořízení změny stávajícího územního plánu města Pelhřimov spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území tvořeného bývalým areálem společnosti EON v Pelhřimově, pro potřeby Domova Jeřabina p.o. z plochy výroby a skladování - výroba drobná na plochy smíšené obytné - komerční, t.j,. lépe využitelné pro potřeby p.o. - budova administrativy a managementu, budovy denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny popřípadě v případě dalšího rozvoje podpora samostatného bydlení a vybudování pracoviště s vytvořenými chráněnými pracovními místy. Stávající územní plán města Pelhřimov je v současné době připravován pro provedení drobných změn v rámci připravované změny č. 1.
Pořízení změny musí schválit Zastupitelstvo města Pelhřimov a její pořízení hradí žadatel.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat žádost o pořízení změny územního plánu města Pelhřimov spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území z plochy výroby a skladování - výroba drobná na území plochy smíšené obytné - komerční u pozemků par. č. 292/2, 292/5, 292/7 a 292/8 v k.ú. Pelhřimov
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 7- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz