Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-74

RK-25-2013-74.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-25-2013-74
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Ředitelka příspěvkové organizace písemně rozhodla o nepotřebném hmotném majetku:
* Sušic prádla plynový - Elektrolux Wascator T3530, inventární číslo DHM
2022-40//0089, rok pořízení 2001, pořizovací cena 148 464,75 Kč, zůstatková cena 12 309,75 Kč. Jedná se o plynový sušič, který není možné v prostorách domova pro seniory napojit na plynové potrubí a z tohoto důvodu je zařízení pro potřeby organizace nepotřebné;
* Průmyslová pračka - Elektrolux, inventární číslo DHM022-40//0091, rok pořízení 2001, pořizovací cena 99 960 Kč, zůstatková cena 8 256 Kč. V průběhu používání došlo k poruše pračky, oprava je již nerentabilní a z tohoto důvodu je zařízení pro potřeby organizace nepotřebné.

Nepotřebný majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, jeho prodej ostatním zájemcům za nejvyšší nabídnutou cenu, v případě nezájmu likvidaci nepotřebného majetku odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, v případě nezájmu bude likvidace nepotřebného majetku provedena odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
- Sušic prádla plynový - Elektrolux Wascator T3530, inventární číslo DHM 2022-40//0089, rok pořízení 2001, pořizovací cena 148 464,75 Kč, zůstatková cena 12 309,75 Kč;
- Průmyslová pračka - Elektrolux, inventární číslo DHM022-40//0091, rok pořízení 2001, pořizovací cena 99 960 Kč, zůstatková cena 8 256 Kč,
z majetku kraje a jeho prodej ostatním zájemcům za nejvyšší nabídnutou cenu, v případě nezájmu jeho likvidaci odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz