Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-61

RK-25-2013-61.doc  RK-25-2013-61pr01.doc  RK-25-2013-61pr02.doc  RK-25-2013-61pr03.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-25-2013-61
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,
ZpracovalT. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkových organizací.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádají krajské příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálech
RK-25-2013-61, př. 1 a RK-25-2013-61, př. 2.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2013-61, př. 3.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu by neměla znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje, pouze v případě nedodržení plánovaného cash-flow může dojít k nutnosti poskytnout škole půjčku z rozpočtu kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty CZ.1.07/1.5.00/34.0315 - Nové metody výuky, CZ.1.07/2.1.00/32.0050 - Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině a byla nebo je partnerem 5 projektů - S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené
je identifikováno v tomto případě riziko dvojího financování.
SZŠ Třebíč - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty: CZ.1.07/1.1.36/01.0009 - Informační systém se zaměřením na přírodní vědy, CZ.1.07/1.5.00/34.0529 - EU peníze školám Třebíč, a je nebo byla partnerem 3 projektů. S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené je v tomto případě identifikováno riziko dvojího financování.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Inovace výuky cizích jazyků a spolupráce s praxí na SZŠ Havlíčkův Brod a SŠ zdravotnické, zemědělské a veterinární v Třebíči dle materiálů RK-25-2013-61, př. 1 a RK-25-2013-61, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz