Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-60

RK-25-2013-60.doc  RK-25-2013-60pr01.doc  RK-25-2013-60pr02.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-25-2013-60
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-25-2013-60, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2013-60, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu by neměla znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje, pouze v případě nedodržení plánovaného cash-flow může dojít k nutnosti poskytnout škole půjčku z rozpočtu kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty CZ.1.07/1.5.00/34.0328 a je nebo byla partnerem 4 projektů.
S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené je v tomto případě identifikováno riziko dvojího financování.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou Inovace výuky skrze ICT a zahraniční lektoři na Střední zdravotnické škole Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-25-2013-60, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz