Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-59

RK-25-2013-59.doc  RK-25-2013-59pr01.doc  RK-25-2013-59pr02.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-25-2013-59
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Zpracoval9 Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou pro: jednání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 7. 2013 zpracoval (a): T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č.1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-25-2013-59, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2013-59, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor ekonomický:
Souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje, škola obdrží zálohu 30% z celkového rozpočtu projektu a zádržné ve výši 10% bude řešit z provozních prostředků.
Odbor regionálního rozvoje:
GYM, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty:
CZ.1.07/2.1.00/32.0052 - Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou, CZ.1.07/1.5.00/34.1025 - Škola pro 21. století, CZ.1.07/1.1.36/01.0019 - Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ Ledeč nad Sázavou - S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené není identifikováno v tomto případě riziko dvojího financování.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou S anglickým jazykem do dalších předmětů dle materiálu
RK-25-2013-59, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz