Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-56

RK-25-2013-56.doc  RK-25-2013-56pr01.doc  RK-25-2013-56pr02.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-25-2013-56
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
Zpracoval6 Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava pro: jednání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 7. 2013 zpracoval (a): T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední škola automobilní Jihlava o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-25-2013-56, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2013-56, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu by neměla znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
SŠA Jihlava - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty:
CZ.1.07/1.5.00/34.0857. S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené není identifikováno v tomto případě riziko dvojího financování. Předložená projektová fiše obsahuje informace, na základě kterých se projektová žádost jeví jako nepřijatelná, protože aktivita s názvem Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech není v této výzvě vyhlášena. Projekt předložený s identickým názvem byl předložen do 3. výzvy a celý byl zaměřený na tuto aktivitu.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy automobilní Jihlava Modulová výuka ICT pro diagnostiku aut 21. století dle materiálu RK-25-2013-56, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz