Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-47

RK-25-2013-47.doc  RK-25-2013-47pr01.xls  RK-25-2013-47pr02.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-25-2013-47
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel žádost o podporu soutěže ve výši 20 000 Kč. Soutěž bude realizována nestátní neziskovou organizací.
Návrh řešení Nestátní nezisková organizace Mensa International - Mensa České republiky, IČO 45248591 podala žádost o dotaci na pořádání krajského kola postupové soutěže Logická olympiáda 2013.
OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dotaci nestátní neziskové organizaci dle materiálu RK-25-2013-47, př. 1.
Žádost splňuje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádost v plné výši.
Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-25-2013-47, př. 2.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00551.0009

Ekonomický odbor nemá připomínky. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 je aktuální stav rezervy 169 900 Kč určené na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Mensa International - Mensa České republiky, IČO 45248591 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-25-2013-47, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz