Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-38

RK-25-2013-38.doc  RK-25-2013-38pr01.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-25-2013-38
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
Zpracoval J. Pospíchalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila na svém jednání dne 2. 7. 2013 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti (dále jen Pravidla ). U těchto pravidel bylo navrženo usnesení ve znění Rada kraje schvaluje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti dle materiálu RK-24-2013-38, př. 1 s účinností od 5. 8. 2013. Toto usnesení rada kraje přijala pod č. 1190/24/2013/RK.
Ve schválených Pravidlech je uvedeno, že o uzavření smlouvy rozhoduje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen OKPPCR ), tato skutečnost však nebyla navržena radě kraje ke schválení.
Návrh řešení OKPPCR navrhuje radě kraje schválit upravená Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti dle materiálu
RK-25-2013-38, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti dle materiálu RK-25-2013-38, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce uzavíraných dle materiálu RK-25-2013-38, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 5. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz