Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-34

RK-25-2013-34.doc  RK-25-2013-34pr01.doc  RK-25-2013-34pr01upr1.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-25-2013-34
NázevSmlouva o spolupráci
Zpracoval Z. Kadlec, K. Kotrba, I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuSpolečnost VEMEX Energie a.s. oslovila Kraj Vysočina s nabídkou spolupráce, jejíž podstatou je nabídnout zaměstnanců, uvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina a zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina levnější ceny elektřiny a plynu.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-25-2013-34, př. 1.

Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v pravomoci rady kraje rozhodovat o ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-25-2013-34, př. 1.
Odpovědnost RK, ředitel
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz