Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-27

RK-25-2013-27.doc  RK-25-2013-27pr01.doc  RK-25-2013-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-25-2013-27
NázevOdměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0332/07/2013/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na rok 2013. Součástí systému odměňování byly osobní cíle (úkoly) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.
Osobní cíle (úkoly) byly ředitelům nemocnic stanoveny čtyři s termíny splnění a zaslání v následujících termínech: do 30. 4. 2013, do 30. 6. 2013, do 30. 9. 2013 a do 31. 12. 2013.
Druhým úkolem pro ředitele nemocnic bylo: Úroveň spolupráce s OZ KV při zahájení postupné synchronizace nemocnicemi nakupovaných položek SZM na KV a naplňování podmínek autorizace těchto položek (v rámci systémů QI) .
Pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace byl stanoven úkol Koncepce využití tréningového elektronického multifunkčního modelu pro nácvik KPR a řešení akutních stavů .
Návrh řešení V případě nemocnic došlo k procesu synchronizace položek zdravotnického materiálu v systémech QI nemocnic a v konfiguračním QI na Kraji Vysočina u 5 dodavatelů tak, jak bylo definováno v zadání individuálního úkolu.
Jedná se o tyto dodavatele:
* Fresenius Kabi s.r.o.;
* POLYMED medical CZ, a.s.;
* HARTMANN - RICO a.s. (položky hygieny);
* UNOMED spol. s r.o.;
* CHEIRÓN, a.s.
Při vyhodnocování osobního úkolu ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace byla hodnocena komplexnost (v rámci stanovené osnovy) a kvalita zpracování dle materiálu RK-25-2013-27, př. 1.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje poskytnout v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům nemocnic dle materiálu RK-25-2013-27, př. 2.
Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů zdravotnických zařízení.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k předloženému materiálu ani navrženému usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
odměny ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-25-2013-27, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizac
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz