Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-26

RK-25-2013-26.doc  RK-25-2013-26pr01.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-25-2013-26
NázevProjekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
Zpracoval K. Lisa, V. Kotrbová, P. Pavlinec
Předkládá S. Měrtlová, P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ) projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).
Z důvodu zpoždění nezbytného vstupu u střechového projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému (dále jen NIS IZS ), kterým je technický projekt, resp. jeho první část (zadání pro kraje) jsme připravili změnu harmonogramu krajského standardizovaného projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina. Termín ukončení realizace projektu je v Oznámení o změnách v projektu stanoven na 31. 12. 2014. Posun data ukončení realizace projektu má dopad na rozložení financování v letech. S postupným zpracováváním technických podkladů k zadávacím podmínkám připravované zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina a v souvislosti s novými detailnějšími informacemi řešení střechového projektu NIS IZS byla zjištěna potřeba sloučení dílčích plnění týkajících se dodávky technologií pro operační řízení (SW, HW) a radiokomunikace. Důvodem sloučení dílčích plnění je především zjištění nezbytných návazností jednotlivých technologických celků a značné riziko z nekompatibility, která by mohla nastat při dodávce jednotlivých částí od různých dodavatelů. Dodatečně byla zjištěna potřeba vysoutěžit služby servisu k některým částem zakázky. Náklady na servis nepatří mezi výdaje projektu a budou hrazeny Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví a Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o změnách v projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2013-26, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina dle materiálu
RK-25-2013-26, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor informatiky
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz