Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-08

RK-25-2013-08.doc  RK-25-2013-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-25-2013-08
NázevNávrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby CEC 5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
Zpracoval J. Krejčí
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je dle usnesení 0052/02/2012/ZK a 0906/20/2012/RK investorem stavby CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň . V současnosti je stavba před dokončením a je třeba po jejím převzetí od zhotovitele zajistit správu, ostrahu rozestavěné stavby a připravit stavbu k jejímu trvalému užívání.
Návrh řešení K zajištění nezbytných úkonů spojených s uvedením stavby do provozu v období mezi převzetím stavby od zhotovitele do zakončení kolaudačního řízení navrhuje odbor majetkový uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň s budoucím uživatelem Ústavem sociální péče Lidmaň, p.o.
Tato smlouva zmocňuje budoucího uživatele stavby, Ústav sociální péče Lidmaň, p. o. k zajištění všech nutných podmínek potřebných k reálnému provozu stavby pro účely činnosti příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor sociálních věcí souhlasí s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň dle materiálu RK-25-2013-08, př. 1.
Odpovědnost majetkový
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz