Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-03

RK-25-2013-03.doc  RK-25-2013-03pr01.pdf  RK-25-2013-03pr02.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-25-2013-03
NázevMAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost krajského sdružení Národní sítě MAS - MAS kraje Vysočina o.p.s., se sídlem Habry 66, 582 81 Habry, IČO: 28855728 (dále jen MAS kraje Vysočina o.p.s. ) o finanční podporu prezentace všech Místních akčních skupin Kraje Vysočina a Kraje Vysočina na výstavách (např. Země živitelka) a akcích zaměřených na LEADER, dále na provoz krajské sítě MAS a na přípravu na nové programové období.

Dne 14. 6. 2013 obdržel Kraj Vysočina prostřednictvím elektronické pošty žádost MAS kraje Vysočina o.p.s. o finanční podporu ve výši 30 tis. Kč určenou na prezentaci všech Místních akčních skupin Kraje Vysočina a Kraje Vysočina na výstavách a akcích zaměřených na LEADER, provoz krajské sítě MAS a přípravu na nové programové období. Žádost je obsahem materiálu RK-25-2013-03, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost posoudil a navrhuje radě kraje poskytnout dotaci MAS kraje Vysočina o. p. s., se sídlem Habry 66, 582 81 Habry, IČO: 28855728 ve výši 30 tis. Kč z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje.
StanoviskaOdbor ekonomický: Na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje aktuální stav rezervy na dotace pro místní akční skupiny (ÚZ 00094) činí 30 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00715.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotaci ve výši 30 tis. Kč dle materiálu RK-25-2013-03, př. 2.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz