Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-57

RK-24-2013-57.doc  RK-24-2013-57pr01.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-24-2013-57
NázevVratka dotace z příjmů projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nutnosti vrácení části dotace, kterou Kraj Vysočina obdržel od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.01134), dále jen Projekt .
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR JV ) obdržel od příjemce, Kraje Vysočina, monitorovací zprávu o udržitelnosti Projektu a kromě jiného proběhla i kontrola vykázaných jiných peněžních příjmů Projektu. V souvislosti s vykázanými příjmy je třeba vrátit do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod odpovídající část dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.01134) ve výši 26 299,13 Kč dle materiálu RK-24-2013-57, př. 1. ÚRR JV požaduje vrácení části dotace do třiceti dnů, od následujícího dne po doručení výzvy.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí odvod ve výši 26 299,13 Kč, dle výzvy k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 18. 6. 2013 dle materiálu RK-24-2013-57, př. 1, a schválit rozpočtové opatření na krytí stanovené vratky části dotace.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vratku části dotace ve výši 26 299,13 Kč, dle výzvy k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 18. 6. 2013 dle materiálu RK-24-2013-57, př. 1 do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s odvodem vratky části dotace ve výši 26 299,13 Kč dle materiálu
RK-24-2013-57, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 18. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz