Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-55

RK-24-2013-55.doc  RK-24-2013-55pr01.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-24-2013-55
NázevInformace o hodnocení
Zpracoval Z. Kadlec, K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuV průběhu měsíce května proběhlo pravidelné výroční hodnocení odborů a samostatných oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina. Toto hodnocení probíhá v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina v mírně modifikované podobě prakticky již od jeho vzniku. Do historie hodnocení jednotlivých odborů v elektronické podobě (od roku 2009) je možno nahlédnout na Portálu strategického řízení
(http://psr.kr-vysocina.cz/Hodnocen%20odbor/Forms/hodnocen%20odbor.aspx?).
Tato aktivita slouží nejen jako hodnotící ohlédnutí za uplynulým rokem, ale zejména pak k zamyšlení nad nejbližší budoucností z pohledu vedoucího každého jednotlivého hodnoceného útvaru. To vše v konfrontaci s pohledy resortně příslušných členů rady kraje a vedení krajského úřadu. Takto prováděné hodnocení vypovídá mj. o trendech a změnách v myšlení a přístupu každého z vedoucích zaměstnanců. V rámci této aktivity dochází k důležitému sdílení informací (sdílejí se nejen fakta, ale i názory), k identifikaci rizik, diskuzím o jejich významnosti a naléhavosti jejich řešení, k diskuzím o dostatečnosti nebo nedostatečnosti potřebných zdrojů, k hledání (a nalézání) cest k dalšímu zlepšování.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé hodnotící listy obsahují značné množství informací a ne všichni členové rady měli možnost účastnit se všech hodnotících pohovorů, předkládá ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina sumarizovanou informaci nejdůležitějších výstupů z pravidelného výročního hodnocení odborů a samostatných oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o periodickém hodnocení Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu
RK-24-2013-55, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o periodickém hodnocení Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu
RK-24-2013-55, př. 1.
Odpovědnost RK, ředitel
Termín 2. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz