Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-53

RK-24-2013-53.doc  RK-24-2013-53pr01.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-24-2013-53
NázevPodstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDne 24. 6. 2013 se v Pelhřimově uskutečnilo jednání zástupců příspěvkové organizace ÚSP Křižanov, Krajského úřadu Kraje Vysočina a projekční kanceláře PROJEKT CENTRUM NOVA. Na jednání zástupci příspěvkové organizace vznesli požadavek na úpravu půdorysů. Jedná se o dispoziční změny v interiéru a změnu typu oplocení. Změny v interiéru se uskuteční také na základě konkretizace nábytkového vybavení. Dále je nutné provést drobné exteriérové úpravy vycházející z regulativů příslušných územních samospráv. Vzhledem k převýšení terénu (3,5 m) se změnila dispozice celého objektu v Horní Bobrové. Zároveň s těmito změnami dojde ke snížení nezpůsobilých výdajů.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-24-2013-53, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-24-2013-53, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz