Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-50

RK-24-2013-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-24-2013-50
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Křižanov I. , registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08353. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
Od 29. 6. 2012 do 30. 9. 2012 proběhla 1. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 27. 3. 2013 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 1 025 285,- Kč. V průběhu 1. etapy projektu došlo k úhradě částky za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů a k úhradě kupní ceny pozemků.
Návrh řešení Na základě žádosti o platbu byla dne 17. 6. 2013 převedena částka 1 025 285,- Kč na zvláštní projektový účet. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 1 025 285,- Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 025 285 Kč, která byla připsána na zvláštní účet dne 17. 6. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 025 285 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov I .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz