Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-46

RK-24-2013-46.doc  RK-24-2013-46pr01.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-24-2013-46
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
Zpracoval E. Herzánová, J. Pospíchalová, I. Schallnerová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti (dále jen Pravidla ).
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu organizuje a spolupracuje na zajištění výstav v prostorách sídla Kraje Vysočina v Jihlavě. Navrhovaná Pravidla vymezují nebytové prostory, na kterých je možno realizovat výstavní činnost fyzických a právnických osob a upravují postup při jejich výpůjčce. Jedná se o definování podmínek pro externí subjekty, pořádání výstav připravovaných jednotlivými odbory krajského úřadu těmito Pravidly není dotčeno.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti dle materiálu RK-24-2013-46, př. 1.
Výpůjčka nebytových prostor k výstavním účelům, zejména v případě záměru vystavení trojrozměrných předmětů ve foyer a galeriích ve 2. a 3. patře budovy B sídla kraje, bude probíhat v koordinaci s odborem sekretariátu hejtmana.
StanoviskaStanovisko odboru sekretariátu hejtmana: OSH nemá připomínek, souhlasí s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti dle materiálu RK-24-2013-46, př. 1 s účinností od 5. 8. 2013.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 5. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz