Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-26

RK-24-2013-26.doc  RK-24-2013-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-24-2013-26
NázevVěcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále také nemocnice ) předložila návrh darovací smlouvy na knihu Vnitřní lékařství v hodnotě 2 450,- Kč od společnosti BAYER s.r.o. Praha pro interní oddělení nemocnice. Dárce je dodavatelem léčiv pro nemocnici.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice věcný dar přijmout pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije věcný dar pro hlavní činnost. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2013-26, př. 1.
K udělení předchozího souhlasu je příslušná rada kraje podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2013-26, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz