Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-07

RK-24-2013-07.doc  RK-24-2013-07pr01.pdf  RK-24-2013-07pr02.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-24-2013-07
NázevNávrh obce Volevčice převzetí místní komunikace v k.ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na převzetí místní komunikace do vlastnictví kraje.
Obec Volevčice se obrátila na Kraj Vysočinu s návrhem na bezúplatný převod místní komunikace do vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se místní komunikaci spojující konec silnice III/11263 v obci se silnicí II/406 asi 2 km severně od města Telč. Délka místní komunikace je dle návrhu obce cca 400 m, vozovka je ve velmi dobrém stavu a pozemek pod silnicí je ve vlastnictví obce. Po silnici jezdí tři autobusové linky a je využívána jako objízdná trasa v případě uzavírek na silnicích II/406 a II/112. Tato spojka je poměrně značně využívaná nejen pro místní dopravu. Obec se domnívá, že předmětná pozemní komunikace proto nemá charakter místní komunikace. Obec má pouze 43 stálých obyvatel a údržba obecní rozpočet značně zatěžuje. Návrh obce je obsahem materiálu RK-24-2013-07, př. 1.
Návrh řešení OM si vyžádal stanovisko ODSH a KSÚSV. Ve společném stanovisku vyjadřují nesouhlas s převodem komunikace do vlastnictví kraje. Území je dle jejich názoru dostatečně obsluhováno stávající silniční sítí Kraje Vysočina. Návrh usnesení s odkazem na toto negativní stanovisko předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje nepřijmout návrh obce Volevčice na bezúplatné převzetí místní komunikace na pozemku par. č. 647/1 v k. ú. Volevčice u Telče.
StanoviskaODSH a KSÚSV nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemní komunikace do vlastnictví Kraje Vysočina a následným zařazením do silniční sítě Kraje Vysočina. Veřejnou linkovou dopravu je možno realizovat na jakékoliv veřejně přístupné pozemní komunikaci ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Území je dle našeho názoru v dostatečné míře obsluhováno stávající silniční sítí Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nepřijmout návrh obce Volevčice na bezúplatné převzetí místní komunikace na pozemku par. č. 647/1 v k.ú. Volevčice u Telče.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz