Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-37

RK-22-2013-37.doc  RK-22-2013-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-22-2013-37
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední škola stavební Třebíč
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední školy stavební Třebíč (dále jen škola) o souhlas s dlouhodobou výpůjčkou dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Škola předložila návrh smlouvy o dlouhodobé výpůjčce zásobníků na papírové ručníky, toaletní papír a tekuté mýdlo od firmy ILLE Papír Service spol. s r.o. (dále jen firma). Smlouva je na dobu neurčitou. Škola bude zároveň odebírat od firmy hygienické potřeby
v hodnotě 2 813 Kč za čtyři týdny včetně DPH.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce zásobníků na papírové ručníky, toaletní papír a tekuté mýdlo dle materiálu RK-22-2013-37, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce zásobníků na papírové ručníky, toaletní papír
a tekuté mýdlo dle materiálu RK-22-2013-37, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč.
Termín 1. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz