Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-36

RK-22-2013-36.doc  RK-22-2013-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-22-2013-36
NázevSoutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV červenci 2012 vyhlásil Kraj Vysočina čtvrtý ročník soutěže S Vysočinou do Evropy určené pro žáky a žákyně středních škol našeho regionu. V rámci dobré spolupráce v uplynulých ročnících nabídla podporu společnost Aon Central and Eastern Europe a.s. (dále jen Aon CEE a.s.) se zájmem o sponzoring této soutěže. Pro posílení finančního zabezpečení organizace soutěže byla se společností Aon CEE a.s. uzavřena dne 11. 3. 2013 darovací smlouva, na základě které obdarovaný Kraj Vysočina obdržel finanční dar ve výši
100.000,00 Kč. Po zaslání finančního daru se na nás společnost Aon CEE a.s. obrátila s prosbou o vystavení prohlášení k darovací smlouvě za účelem jeho doložení kontrolnímu orgánu.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na vydané pověření paní Ing. Jany Fialové zastupováním Kraje Vysočina navenek při podepisování všech písemností v rámci svěřené oblasti (oblasti školství, mládeže a sportu) navrhuje OŠMS radě kraje schválit prohlášení k darovací smlouvě dle materiálu RK-22-2013-36, př. 1.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana:
Souhlasíme s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
prohlášení k Darovací smlouvě ze dne 11. 3. 2013 č. 18/2013 dle materiálu RK-22-2013-36, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz