Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-30

RK-22-2013-30.doc  RK-22-2013-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-22-2013-30
NázevInformace o výjezdním zasedání komise
Zpracoval D. Vrábelová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuPodle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu), a to nejpozději do 30 dnů od konání tohoto výjezdního zasedání.
Zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 dne
28. 5. 2013 se uskutečnilo jako výjezdní, a to ve Stanici Pavlov, o. p. s. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a usnesení, je přílohou materiálu RK-22-2013-30, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
č. 3/2013 dle materiálu RK-22-2013-30, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 dle materiálu RK-22-2013-30, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 18. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz