Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-28

RK-22-2013-28.doc  RK-22-2013-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-22-2013-28
NázevVýstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval J. Bína, L. Hondlová, T. Křížová, J. Kumpa, V. Švarcová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může být ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů. Rada kraje Vysočina schválila na svém jednání dne 8. 2. 2011 usnesením č. 0209/06/2011/RK Pravidla Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina (dále též Pravidla ). Na základě těchto Pravidel proběhlo během měsíce června hodnocení ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina za druhou polovinu roku 2012. Hodnocení probíhalo na základě zpracovaných sebehodnotících formulářů jednotlivých ředitelů a půlhodinovém pohovoru s každým ředitelem. Na základě zpracovaných výsledků provedeného hodnocení předkládá vedoucí odboru sociálních věcí dle čl. 8 a 9 Pravidel tyto výsledky hodnocení společně s návrhem na opatření.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu
RK-22-2013-28, př. 1.
Výše odměny je u každého ředitele individuálně stanovena na základě hodnotících kritérií vyplývajících z Pravidel ze dne 8. 2. 2011.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-22-2013-28, př. 1.
Odpovědnost OSV, OddŘLZ
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz