Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-24

RK-22-2013-24.doc  RK-22-2013-24pr01.xls  RK-22-2013-24pr02.xls  RK-22-2013-24pr03.xls  RK-22-2013-24pr04.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-22-2013-24
NázevZpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
Zpracoval B. Šprynarová, D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o realizaci projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (dále jen Angažovanci ) a prohlášení skutečností uvedených v materiálech RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2,
RK-22-2013-24, př. 3 a RK-22-2013-24, př. 4.
Kraj Vysočina je v rámci projektu Angažovanci , který je podpořený v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, vedoucím partnerem (Lead partner). Nedílnou součástí soupisky vynaložených finančních prostředků je prohlášení Kraje Vysočina, jehož znění je obsahem materiálu RK-22-2013-24, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2, RK-22-2013-24, př. 3 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2, RK-22-2013-24, př. 3 a RK-22-2013-24, př. 4 v rámci projektu Angažovanci za 1. monitorovací období od 3. 10. 2012 do 31. 5. 2013.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2,
RK-22-2013-24, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2,
RK-22-2013-24, př. 3 a RK-22-2013-24, př. 4.
Odpovědnost ORR
Termín 28. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz