Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-21

RK-22-2013-21.doc  RK-22-2013-21pr01.doc  RK-22-2013-21pr02.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-22-2013-21
NázevNávrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 30. dubna 2012 projednala Rada Kraje Vysočina Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a přijala usnesení č. 0859/18/2012/RK, kterým stanovila ukazatele hodnocení a systém hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV).
Na základě přijatého usnesení č. 0859/18/2012/RK Radou Kraje Vysočina a dle stanovených ukazatelů hodnocení ředitele KSÚSV, bylo provedeno vyhodnocení ředitele KSÚSV za rok 2012, ze kterého byl vyhotoven zápis, materiál RK-22-2013-21, př. 1.
Návrh řešení V souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
Na základě vyhodnocení výše uvedených bodů, navrhuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, poskytnout mimořádnou odměnu řediteli KSÚSV za rok 2012, dle materiálu RK-22-2013-21, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-22-2013-21, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz