Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-20

RK-22-2013-20.doc  RK-22-2013-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-22-2013-20
NázevŽádost o vydání souhlasu s postoupením pohledávky
Zpracoval H. Motlová, D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) požádala dne 5. 6. 2013 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011, č. 10/11, Čl. 2, bod (2), písmeno d), o vydání souhlasu s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky.
Pohledávka vznikla v období od října do prosince roku 2011 z titulu neuhrazených stavebních prací provedených KSÚSV pro firmu D.S.T., a.s., se sídlem v Třebíči, Bráfova 531/37, PSČ 674 01, IČO 29270855, DIČ CZ29270855. Nominální hodnota postupované pohledávky činí 235 823 Kč. Tato částka by byla v důsledku postoupení uhrazena postupníkem, tj. D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, Brno, IČO 46975616 a PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou IČO 46980059 vystupující jako účastníci sdružení s názvem DIS+PKS INPOS-Třebíč .
Firma D.S.T., a.s., Třebíč porušila uzavřený splátkový kalendář, v současnosti se nalézá v úpadku (ověřeno v Obchodním rejstříku) a výše uvedená pohledávka byla insolvenčním správcem zcela uznána.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky dle materiálu RK-22-2013-20, př. 1.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky dle materiálu RK-22-2013-20, př. 1.
Odpovědnost ODSH, ředitel KSÚSV
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz