Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-19

RK-22-2013-19.doc  RK-22-2013-19pr01.doc  RK-22-2013-19pr02.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-22-2013-19
NázevSmlouvy o převodu investorství
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny zajistila vypracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení pro provedení stavby III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2 , stavební objekty SO 101 Komunikace III/03815 a SO 201 Most ev. č. 03815-2. Stavbu povolil Městský úřad Havlíčkův Brod na základě veřejnoprávní smlouvy č.j. ST/348/2013/Ha-2, veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne 26. 3. 2013.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny dále zajistila vypracování projektové dokumentace a vydání stavebních povolení pro provedení stavby II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008 . Stavební povolení na tuto stavbu vydal Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad pod č. j. ST/981/2011/Ha ze dne 12. 8. 2011 a Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, pod č.j. DUCR-41344/11/Su ze dne 31. 8. 2011.
Jedná se o převod investorství mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Krajem Vysočina na výše uvedené stavby dle smluv o převodu investorství. Investorství stavby zajišťuje Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství. Akce jsou financovány z rozpočtu kraje, příloha D2, investice v dopravě.
Akce III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2 a II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0547/08/2012/ZK.
Předmětem stavby je rekonstrukce mostů ev. č. 03815-2 v obci Pohled a ev. č. 351-008 v Přibyslavi.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě:
* III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2 dle materiálu RK-22-2013-19, př. 1
* II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008 dle materiálu RK-22-2013-19, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě III/03815 Pohled - most
ev. č. 03815-2 dle materiálu RK-22-2013-19, př. 1;
* uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě II/351 Přibyslav - most
ev. č. 351-008 dle materiálu RK-22-2013-19, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz