Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-18

RK-22-2013-18.doc  RK-22-2013-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-22-2013-18
NázevVratka dotace z příjmů projektu II/360 Oslavice - Oslavička
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nutnosti vrácení části dotace v souvislosti s vyčíslením příjmů z realizace projektu II/360 Oslavice - Oslavička, který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Výše vratky je vyčíslena na 75 173,75 Kč dle materiálu RK-22-2013-18, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí odvod ve výši 75 173,75 Kč dle materiálu RK-22-2013-18, př. 1 a schválit rozpočtové opatření na krytí příslušné vratky části dotace.
StanoviskaEkonomický odbor: souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
odvod ve výši ve výši 75 173,75 Kč dle materiálu RK-22-2013-18, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička, související s odvodem vratky části dotace ve výši 75 173,75 Kč dle materiálu RK-22-2013-18, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 27. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz