Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-13

RK-22-2013-13.doc  RK-22-2013-13pr01.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-22-2013-13
NázevVěcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také ZZS ) obdržela nabídku věcného daru od fyzické osoby - psacího stolu v hodnotě 500 Kč na vybavení výukového střediska. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu
RK-22-2013-13, př. 1.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může ZZS věcný dar přijmout pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2013-13, př. 1.
K udělení předchozího souhlasu je rada kraje příslušná podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2013-13, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz