Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-11

RK-22-2013-11.doc  RK-22-2013-11pr01.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-22-2013-11
NázevProjekt CEMSDI - zpráva o ukončení projektu
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání 22. 6. 2010 schválilo usnesením č. 0308/04/2010/ZK grantovou dohodu k evropskému projektu CEMSDI. Projekt byl spolufinancován z programu CIP, kdy byl projekt 100% finančně podpořen jen ze zdrojů EU. Projekt byl zahájen
1. 7. 2010, aktivity byly ukončeny v roce 2012, nyní došlo k finálnímu finančnímu ukončení projektu ze strany Evropské komise.

Stručné shrnutí projektových aktivit:
o mapování systému vzdělávání v eGovernmentu v EU
o předání zkušeností o systému vzdělávání na Vysočině
o účast a pozorování zahraničních pilotních aktivit
o aktivní členství v pracovních skupinách zabývajících se strategiemi ICT
o možnost propagace kraje v rámci EU

Ukončení projektu z finančního hlediska:
Na předfinancování projektu byla zaslána Kraji Vysočina částka 124 490 EUR. Kraj Vysočina na všechny projektové aktivity vynaložil 2 523 419,05 Kč, zůstatek na projektovém účtu je 527 289.98 Kč. Při závěrečném vyúčtování bylo s Evropskou komisí dohodnuto, že nevyčerpané zdroje ve výši 4 791 euro budou vráceny zpět EK, zbytek prostředků zůstává kraji a budou převedeny do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu CEMSDI, schválit závěrečnou zprávu projektu dle přílohy 1 materiálu, schválit vrácení 4 791 euro Evropské Komisi a převedení konečného zůstatku na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický: souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: stanovisko bude sděleno na jednání RK
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
ukončení projektu CEMSDI;
schvaluje
* závěrečnou zprávu projektu dle materiálu RK-22-2013-11, př. 1;
* převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 791 euro (120 852,98 Kč) ze zvláštního účtu CEMSDI Evropské Komisi z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
* převod konečného zůstatku a úroků za 2. čtvrtletí 2013 připsaných na zvláštní účet CEMSDI do Fondu strategických rezerv;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu CEMSDI ve výši převodu konečného zůstatku a úroků do Fondu strategických rezerv.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz