Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-03

RK-22-2013-03.doc  RK-22-2013-03pr01.doc  RK-22-2013-03pr02.doc  RK-22-2013-03pr03.doc  RK-22-2013-03pr04.doc  RK-22-2013-03pr05.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-22-2013-03
NázevModernizace D1 - uzavření smluv o realizaci přeložek
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smluv o realizaci přeložek mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ĆR v souvislosti s modernizací dálnice D1.
Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje modernizaci dálnice D1. V rámci modernizace bude provedena kompletní výměna nevyhovujícího krytu, rozšíření vozovky a zejména modernizace dálničních mostů a nadjezdů převádějících komunikace II. a III. třídy a účelové komunikace. V rámci této dlouhodobé akce budou rekonstruovány, resp. strženy a nově postaveny dálniční mosty, po kterých jsou vedeny i krajské silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina. Mosty jsou součástí příslušné krajské silnice a kraj zajišťuje jejich opravy a údržbu. Na odbor majetkový se obrátilo několik projekčních kanceláří zajišťujících pro Ředitelství silnic a dálnic ČR projektovou a inženýrskou činnost na tuto akci s žádostí o uzavření smlouvy o realizaci přeložek pro modernizaci D1:
úsek 12 - EXIT 90 Humpolec - km 98 Slavníč,
úsek 13 - km 98 Slavníč - EXIT 104 Větrný Jeníkov,
úsek 15 - EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov,
úsek 16 - EXIT 119 Velký Beranov - km 127 Řehořov,
úsek 20 - EXIT 146 Velké Meziříčí - východ - EXIT 153 Lhotka.
Tyto smlouvy řeší jak technické, tak právní záležitosti modernizace D1, týkající se silnic ve vlastnictví Kraje Vysočina. Předmětem smluv je mimo jiné vybudováním nových nadjezdů na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, které nahradí současné nadjezdy a s tím související úprava navazujících krajských silnic. Tyto smlouvy byly upraveny dle vzorové smlouvy schválené zastupitelstvem kraje a z technického hlediska byly odsouhlaseny a doplněny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvy o realizaci přeložek pro Modernizaci D1 úsek 12 - EXIT 90 Humpolec - km 98 Slavníč, úsek 13 - km 98 Slavníč - EXIT 104 Větrný Jeníkov, úsek 15 - EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov, úsek 16 - EXIT 119 Velký Beranov - km 127 Řehořov a úsek 20 - EXIT 146 Velké Meziříčí - východ - EXIT 153 Lhotka.
Návrh usnesení předpokládá doporučit radě kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvy o realizaci přeložek uvedené v přílohách tohoto materiálu.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvy o realizaci přeložek dle materiálů RK-22-2013-03, př. 1, RK-22-2013-03, př. 2, RK-22-2013-03, př. 3,
RK-22-2013-03, př. 4 a RK-22-2013-03, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz